top of page

DE WETENSCHAP VAN KWETSBAARHEID

De weg naar veerkracht

We maken allemaal het nodige mee. En dat maakt ons kwetsbaar. En daar is helemaal niets mis mee. Veerkracht is de tool om hier mee om te gaan. Maar soms ontstaat er een disbalans tussen draagkracht en draaglast.

 

Wij van MeasureMe, zijn experts op het gebied van persoonlijke ontwikkeling en analyse. We zijn graag een steun in de rug om veerkracht te herstellen. Om weer gezond en vanuit onze eigen autonomie te kunnen leven, leren en werken.

155798337_m_edited.png

Wij durven te stellen dat we iets unieks bieden, omdat we:

Samen onderzoeken

Onze analyses (onderzoeken) zijn geen tests of assessments. Wat onze analyse uniek maakt is dat het veel brede integrale benadering is, waarbij we samen de data interpreteren.

Snel een

volledig beeld creëren

Het stelt in staat om direct inzicht te krijgen in patronen en toont de interacties tussen veerkracht en kwetsbaarheid. In korte tijd hebben we een volledig beeld en kunnen we een dieper gelegen laag benaderen.

Preventief

signaleren

We kunnen (preventief) een breed scala aan factoren signaleren. Denk bijvoorbeeld aan trauma, suicide, onderdrukking, depressie, burnout.

De 'hoe-vraag' beantwoorden

De uitkomsten bieden direct een vertaling naar gedrag. We brengen talent, ontwikkeling en mogelijkheden in kaart, bieden perspectief door direct de juiste handvatten mee te geven.

Eigenheid

erkennen

Er zijn geen anderen die invloed hebben op de uitkomsten van de analyse. Het gaat over de eigen beleving, de eigen omgevebing en hoe die wordt ervaren. Betrouwbaarder en echter kan niet.

Kwetsbaarheid, risico en veerkracht analyse
(VRR: Vulnerability, Resilience, Risk Analyse)

Deze analysemethodiek geeft snel inzicht en accurate informatie over persoonlijke kwetsbaarheid en veerkracht en de interactie daartussen. 

Er wordt inzicht geboden in de wisselwerking tussen persoonlijke kwetsbaarheid en beschermende- en risicofactoren.

 

Daarbij wordt inzichtelijk welke veerkracht er beschikbaar is en hoe deze het meest effectief kan worden toegepast om kwetsbaarheid te verminderen. Kortom, het versterken van  (mentale) weerbaarheid!  

Een blauwdruk voor persoonlijke ontwikkeling
(PEM: Personal Employability Mapping)

Een analysemethodiek die ontwikkeling & talent inzichtelijk maakt, zowel op persoonlijk als zakelijk niveau. Vaardigheden worden afgezet tegen 16 universele competenties. Er wordt een vertaling naar gedrag en beleving gemaakt, waardoor er zicht is op patronen en eventuele knelpunten.

Doordat in een persoonlijke gesprek de uitkomsten van de data worden doornemen, kan er zelf regie worden genomen. Door het doorlopen van de stappen, herkennen, erkennen en inzichten opdoen, komen we tot de kern van de situatie en kunnen we (preventief) anticiperen.

Autonoom leren voor iedere leerling
(Autonomaat)

De Autonomaat is een duurzaam en digitaal onderwijsinstrument voor het speciaal- en regulier basisonderwijs. De Autonomaat is gericht op autonoom leren voor leerlingen die onderwijs volgen in de leerjaren 6, 7 en 8. Het geeft de leerkracht inzage in het welbevinden, de (mentale) weerbaarheid en de ontwikkelingsbehoeften van leerlingen.

 

Het biedt de leerling de ruimte om autonome keuzes te maken met betrekking tot de leerdoelen binnen het domein executief functioneren. Dit werkt motiverend en verstevigend voor de leerling en verlaagt de werkdruk voor de leerkracht.

We wanted to display the concept of a person thinking_edited.jpg

 

In 2 sessies diepe herkenning & erkenning ervaren?

Van 'vastgelopen' naar 'een perpectief'...

...naar aan de slag met persoonlijke inzichten

 

De MeasureMe methode maakt het mogelijk! Wil jij ontdekken wat wij voor jou, je medewerkers of cliënten kunnen betekenen?

We bellen je binnen twee werkdagen terug.

“Alle puzzelstukjes vielen op zijn plaats”

 

Ik heb al heel wat testen gedaan. En ik vind ze meestal geweldig, omdat je zoveel over jezelf kunt leren. Ik dacht dat ik niet snel meer verrast zou worden, maar toch wel. Wat de assessments van MeasureMe bijzonder maken, is dat het veel verder gaat dan een assessment. Na het invullen van de testen rolt er geen kant-en-klaar rapport uit, maar gaat jouw coach aan de slag met jouw uitkomsten en doet een voorlopige analyse. Daarna ga je samen de data door en vallen er steeds meer puzzelstukjes op zijn plek. Met als resultaat dat ik me voor het eerst écht gezien en erkend heb gevoeld. De diepgaande inzichten hebben nog weken lang na gesudderd en hebben me vanuit werkelijke intrinsieke motivatie aan het werk gezet.

 

Claudia Scholten

Deelnemer en nu ook licentiehouder

SANNE TORRÉ, MAAR JE MAG ME OOK SAN NOEMEN

“Waar ik van droom?

Een wereld waarin we open kunnen zijn over onze kwetsbaarheden. Zodat ze niet langer ons belemmeren, maar ons terug brengen naar onze veerkracht. Want we zijn immens veerkrachtig. En hoe tof is het dat we met de prachtige wetenschappelijke onderbouwde analyse methoden van MeasureMe kansen kunnen vergroten voor iedereen. Hoe data gestuurd werken ons kan ondersteunen bij een leven lang leren, werken en ontwikkelen.

Ja deze  analyse kan wel pijnlijke onderwerpen aanraken, maar we zorgen er direct ook weer voor dat je de juiste tools hebt om veerkrachtig te zijn.

In mijn rol als CEO bij MeasureMe ik het voor mij van belang dat data analyse en menselijk perspectief elkaar ontmoeten.”

20220825 Sanne Torré 9300.jpg
bottom of page