top of page

OPEREER VANUIT JE KRACHT

Ondersteuning die wel degelijk een verschil maakt

DE KWETSBAARHEID, RISICO EN RESILIENCE ANALYSE (VRR)

Leer jezelf kennen

Een slimme methodiek om snel accurate informatie te leveren over Persoonlijke Kwetsbaarheid, Beschermende en Risicofactoren en Veerkracht. De slimme analyse methodiek laat real-time zien hoe de wisselwerking tussen persoonlijke kwetsbaarheid en veerkracht zich intrinsiek voltrekt. Omdat het om persoonlijke data gaat kan het individu zien en ervaren welke rol en appels zijn kwetsbaarheid indicatoren drukken op, bijvoorbeeld zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, aanpassingsvermogen en sociale support. Het individu heeft de beschikking over een persoonlijk dashboard waar kwantificeerbare uitkomsten worden gevisualiseerd. De onderliggende AI-algoritmen creëren op een concrete en begrijpelijke wijze de uitkomsten geheel dynamisch. Het individu kan zelf onderlinge relaties aanbrengen met aangeboden variabelen en onderwerpen. Het individu krijgt inzicht in de wisselwerking tussen de onderwerpen en hoe het wel/niet of effectief-ineffectief gebruik maakt van zijn veerkracht. Op de achtergrond werken verschillende toepassingen uit wiskunde, statistiek en algoritmen (AI) waardoor kwantificeerbare data inzichtelijk en direct toepasbaar zijn.

DE PERSOONLIJKE EMPLOYABILITY MAPPING ANALYSE (PEM)

Haal het meeste uit je professionele carrière

PEM is een observatieanalyse, gericht op de ontwikkeling en persoonlijke- en economische relevantie van het individu (formatief). PEM is gebaseerd op voornamelijk (intrinsiek) herleidbare persoonskenmerken, MeasureMe spreekt over ‘domeinen’ als daar zijn; Taakgericht, Mensgericht, Onderzoekend en Behoudend. Measureme ziet dit ook als Cultuur kenmerken die een individu intrinsiek heeft en gebruikt. Tegelijkertijd verzamelt PEM ook individuele data over de intrinsiek gelegen persoonlijke en kenmerkende vaardigheden, zoals: sociaal, ondernemend, commercieel, gestructureerd en leerbaarheid. Middels een (online) vragenlijst wat voornamelijk gericht is op gedrag en gedragskenmerken, wordt deze data afgezet tegen 16 universele organisatie competenties. Deze zijn i.s.m. het World Economic Forum samengesteld. Integraal wordt d.m.v. AI-algoritmen, wiskunde en statistiek persoonsdata onttrokken, welke verhoudingsgewijs uitmonden in z.g. beroepsindentificatie domeinen. Met behulp van kwantificeerbare data visualisaties worden concrete data in accurate informatie gepresenteerd. De impact leidt vaker tot een interventie moment, een interpretatie van de afstand tot (een) curriculum, richtinggevend voor ontwikkelingen en als oplossing van een probleem. De jonge mens maakt kennis met hoe in het werkend leven over zijn mogelijkheden en capaciteit wordt gedacht, het geeft antwoorden op vele vragen en dilemma’s, bijvoorbeeld de vraag: ‘wat maakt dat deze persoon niet uit de verf komt in deze rol, functie of baan”?

AUTONOMAAT

Autonoom leren voor iedere leerling

De Autonomaat is een digitaal onderwijsinstrument voor Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs. Het betreft een technologische applicatie, volledig functioneel ingericht en coherent met het bestaande curriculum. De overall doelstelling is als volgt; De Autonomaat faciliteert en ondersteunt de ontwikkeling van autonoom leren voor iedere leerling/scholier. Dit onderscheidt zich op twee gebieden; Leerlingen/Scholieren & Leerkrachten/Docenten. 
Functionaliteit: Instructies en opdrachten zijn volledig coherent met het huidige onderwijs curriculum PO & VO (wet- regelgeving). 
De specifieke doelstelling van Measureme met de Autonomaat is het: bieden van actieve ondersteuning aan de leerkracht/docent in zijn taak, verantwoordelijkheid en uitvoering voor kwalitatief en coherent onderwijs voor leerlingen binnen het primair en voorgezet onderwijs. Een derde aspect binnen de doelstellingen van De Autonomaat betreft data gestuurde ondersteunen ontwikkelen van individuele cognitieve capaciteit, metacognitief, executief en neuro cognitief ontwikkeling.

bottom of page