top of page

THE SCIENCE OF VULNERABILITY

Leven vanuit veerkracht

MeasureMe is een jonge, gedreven organisatie en heeft als focus om ieder individu in staat te stellen om vanuit potentie gemotiveerd, gezond en veerkrachtig te leven, leren en werken. Individuele autonomie en legitimiteit zien we als het basisgereedschap van elk individu, waarmee het wordt geboren. Hieraan gekoppeld zien we de ontwikkeling van persoonlijke relevantie en economische relevantie als essentieel en randvoorwaardelijk. We zijn gericht op het ontwikkelen van toepasbare innovaties, waarbij we onszelf telkens de vraag stellen wat de ander er aan kan hebben om zichzelf te versterken en te ontwikkelen. Directe impact en resultaat is de maat voor alles wat we ontwikkelen.

Untitled design.png

De kracht van kwetsbaarheid

Individuele balans in draagkracht-draaglast staat al langere tijd behoorlijk onder druk. Het is een uitdaging in ieders leven en in vele levens vormt het zelfs een complex probleem en grote zorg. Stijgende (kans)armoede en uitsluiting van deelname aan de kansen die onze samenleving biedt, ontwikkelen zich in rap tempo. Onze gezondheid, kwaliteit van leven en ontwikkeling komen hierdoor op steeds grotere schaal onder druk te staan.

MeasureMe heeft op basis van onderzoek steeds meer inzichten in wat kwetsbaarheid eigenlijk is, hoe het zich manifesteert en welke impact dit heeft voor het individu in leven, leren en werken.

Onze innovaties, producten en programma's realiseren de juiste oplossingen. Deze delen we inmiddels met een groot aantal organisaties binnen de dienst- en hulpverlening en de sectoren onderwijs, werkgelegenheid en gezondheidszorg.

Website afbeelding _edited_edited.jpg

THE SCIENCE OF VULNERABILITY

Markt en marktbehoefte

Organisaties stappen steeds meer over op datagedreven werken. Enerzijds om de dienstverlening aan klanten en externe stakeholders te verbeteren, anderzijds om haar eigen professionals te ondersteunen en de werkprocessen te optimaliseren. Een datagedreven aanpak helpt de dienstverlening continu te verbeteren. Dit komt de informatiepositie naar klanten, medewerkers, het ministerie, de politiek en de samenleving als geheel ten goede. Stabiliteit en continuïteit zijn hierbij leidende kenmerken. De organisatie wordt in haar kracht gezet. MeasureMe ondersteunt en faciliteert datagedreven werken.

De menselijke maat

De methodiek van MeasureMe maakt het mogelijk om inzage te verkrijgen in de wisselwerking tussen kwetsbaarheid en veerkracht, drijfveren, behoeften, competenties en talent. We nemen het individu mee in wat persoonlijke data laat zien; hoe patronen van kwetsbaarheid zich ontwikkeld hebben en hoe deze in stand gehouden worden. We geven zicht op de impact van deze patronen op gedrag, emotie en ontwikkelingen op persoonlijk vlak en hoe deze in de knel (zijn) komen te staan. Een goed inzicht in de werking van eigen veerkracht, schept ruimte voor echte oplossingen.

Typisch MeasureMe:

Invullen

Invullen

Invullen

Invullen

Invullen

Als je beter weet, dan doe je  beter

Accurate informatie

Uit ons marktonderzoek wordt het belang van accurate informatie door alle doelgroepen als hoogste prioriteit onderschreven. MeasureMe beantwoordt deze toenemende vraag naar 'oprechte' en 'hier en nu' informatie van het individu zelf. Steeds vaker horen we terug dat de werking van onze analysemethodiek wordt ervaren als een krachtige interventie die een preventieve werking heeft voor hun klanten.

Toegevoegde waarde

Voor het individu

 • Het individu wordt gezien in zijn volledige intrinsieke realiteit. Naast informatie over impact door kwetsbaarheid, krijgt het individ inzicht in mogelijkheden en weerbaarheid.

 • Directe impact op het nemen van eigen verantwoordelijkheid in persoonlijke ontwikkeling.

 • Vertaling van competenties, talent, kennis naar gedrag.

 • Uitzicht op de continuïteit van leren.

 • Direct inzicht in inzetbaarheid en het verder ontwikkelen van competenties.

Voor de organisatie

 • Accurate informatie gaat over oprechte data om de dienstverlening richting het individu te optimaliseren. In aanzienlijk korte tijd een effectief resultaat.

 • Haarscherpe analyses en inzicht in waar de schoen wringt en concrete handvatten worden geboden in wat gedaan kan worden om tot oplossingen en verandering te komen.

 • Omdat het om persoonlijke data van de professional gaat, is de professional sneller eigenaar van het proces tot verandering.

 • Het verlaagt stress en het vergroot het vertrouwen in eigen deskundigheid, professionaliteit en het werkplezier.

THE SCIENCE OF VULNERABILITY

Data Analytics en AI

Het MeasureMe DataLab is volledig ingericht op basis van datamanagement. Binnen het business intelligent en analytic platform, vinden er stapsgewijs ontwikkelingen plaats om de doelen van de organisatie te behalen. Er kunnen verschillende verschijningsvormen van datagedreven werken naast elkaar bestaan: beschrijvende, voorspellende en voorschrijvende analyse. Welke dat in de praktijk zijn, is afhankelijk van de missie, visie en doelstellingen van de (klant)organisatie. Datagedreven werken kan per organisatieonderdeel verschillen. Complexere algoritmes en datascience kennis is volledig beschikbaar voor bijvoorbeeld bestuurszaken en strategieontwikkeling, zoals de ontwikkeling van voorspellende modellen.


Het MeasureMe DataLab kent volgende activiteiten:

 • Intensieve samenwerking met public-private organisaties (nationaal en internationaal).

 • Data Statistics, AI ontwikkeling.

 • Wetenschappelijk onderzoek en publicaties.

 • Benchmarking.

 • Innovatie-ontwikkeling van producten, programma's en services

MeasureMe Branding (5).png
We wanted to display the concept of a person thinking_edited.jpg

 

What does MeasureMe do?

MeasureMe focuses exclusively on obtaining data from the individual himself. We call this 'personally sensitive or sensitive data'. All data pertaining to an individual is sensitive, whether it concerns character description, competencies, talents and capacity measurements or mapping personal vulnerabilities, adapability or resilience.  

Essential to MeasureMe is that we provide a direct connection to what is called the 'intrinsic self' of an individual by means of smart solutions; the manner in which information is extracted from the individual. This is done using smart questionnaires and ingenious algorithms working in the background, which ensure that objective data is presented in an insightful manner to the individual and/or caregiver or other persons responsible for the individual. Part of the method is presenting the results to the individual in a transparent manner with accompanying clarifications. The steps the individual progresses trough takes within the method are: Recognize, Acknowledge and Gain Insight.

Because  the method works through data that is precise and intrinsic to the individual, MeasureMe uses the term analysis and not assessment. This gives MeasureMe a clearly distinctive character in the market with assessments and assessment agencies.

 

In the many years leading up to its existence, MeasureMe B.V. has acquired a wealth of experiences and benefitted from-, studies, research results, developments in innovations and applications within the Life-Learning-Work domains, all with the individual as the starting point.

These experiences have been gained in countries and regions in Western Europe, Asia and Africa.

We bellen je binnen twee werkdagen terug.

bottom of page