top of page

DE KWETSBAARHEID, RISCIO EN RESILIENCE ANALYSE (VRR)

De weg naar veerkracht

Deze analyse methodiek geeft snel inzicht en accurate informatie over persoonlijke kwetsbaarheid en veerkracht en de interactie daartussen. Dit wordt gegenereerd mede door het in kaart brengen van beschermende- en risicofactoren.

Via een  persoonlijk dashboard begeleid een ervaren MeasureMe coach je door de data en de uitkomsten die visueel worden weergegeven.

 

Zo krijg je inzicht in de onderlinge relaties van variabelen en onderwerpen. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen jouw persoonlijke kwetsbaarheid en jouw beschermende- en risicofactoren.

 

Daarbij ontdek je over welke veerkracht jij beschikt en hoe je deze het meest effectief kunt toepassen om je kwetsbaarheid te verminderen. Kortom, het versterken van je (mentale) weerbaarheid!

123083422_s.jpg
vragenlijsten.png
dashboard.png
inzichten.png
acties.png

01

Jij vult een vragenlijst in (ca 20 minuten) waarop wij data verzamelengebaseerd op hoe jij jezelf ervaart. Hierdoor kunnen we op een objectieve wijze analyseren welke zichtbare en onzichtbare patronen er bij jou spelen.

02

Je dashboard met data wordt besproken. De data komt voort uit jouw antwoorden en is dus van jou. Er zit geen waardeoordeel aan verbonden. Er is geen goed of fout. Hierdoor ben jij de enige persoon die de uitkomsten kan beoordelen. We gaan samen door de stappen:

  1. Herkennen

  2. Erkennen

  3. Inzichten opdoen

Wat valt op?

03

Door inzage jouw veerkracht- en kwetsbaarheidspatronen en de wisselwerking hiertussen te doorgronden, ben je in staat om gerichte keuzes te maken die jouw weerbaarheid verstevigen. Inzichten worden besproken. Waar kan/wil je wat mee? Je kunt nu gericht richting geven aan je leven en ontwikkeling.

04

Door een diepgaand inzicht in waar werkelijjk jouw veerkracht ligt en je je weerbaarheid dus kunt vergroten, kijk je gezamenlijk naar welke acties je kunt ondernemen.

05

optioneel

Wanneer je aanvullend de PEM ook invult, krijg je inzicht in je eigen cultuurkenmerken (jouw blauwdruk), waarbij we onderzoeken wat nature en wat nurture is. Zodat je hoe jij het beste tot je recht komt. Doordat je diepgaand inzicht verkrijgt, ontdek je wat belangrijke factoren en waarden voor jou zijn en waar je aandacht naar uit zou kunnen/ moeten gaan. Hierdoor ontstaat perspectief en kun je direct de eerste stappen zetten.

 

In 2 sessies diepe herkenning & erkenning ervaren?

Van 'vastgelopen' naar 'een perpectief'...

...naar aan de slag met persoonlijke inzichten

 

De MeasureMe methode maakt het mogelijk! Wil jij ontdekken wat wij voor jou, je medewerkers of cliënten kunnen betekenen?

We bellen je binnen twee werkdagen terug.

“Ik kan bewustere keuzes maken”

 

"De VRR heeft mij inzicht gegeven in hoe ik als persoon met verschillende situaties omga. Het heeft mij ook geholpen te begrijpen wat ik in moeilijke situaties inzet, en wat ik niet of minder benut, terwijl het wel mijn kracht is. Dit geeft mij handvatten om bewust te zijn en te voelen wat ik doe en wat ik anders kan doen. Dat is natuurlijk niet per direct veranderd, maar ik herken het nu en kan hierdoor bewustere keuzes maken.​"

 

Cynthia Vedder

Achmea

"BINNEN DRIE MAANDEN STOND
IK WEER MET BEIDE BENEN IN
DE SAMENLEVING"

bottom of page