top of page
MeasureMe Vulnerability Assessment

DE WETENSCHAP    VAN KWETSBAARHEID

Individuele ontwikkeling in perspectief

 

Wat doet MeasureMe?

MeasureMe richt zich uitsluitend op het verkrijgen van data van het individu zelf. We noemen dit ‘persoonlijke sensitieve of gevoelige data’. Alle data van een individu zijn gevoelig, of het nu gaat om karakterbeschrijving, competenties en talenten en capaciteit metingen of om persoonlijke kwetsbaarheid, weerbaarheid of veerkracht in kaart te brengen.  

Essentieel aan MeasureMe is dat we m.b.v. slimme oplossingen, direct aansluiting geven met het zogenaamde ’intrinsiek zelf ’van een individu; de wijze waarop informatie aan het individu wordt onttrokken. Dit gebeurt met slimme vragenlijsten en op de achtergrond ingenieuze algoritmen, die ervoor zorgen dat objectieve data inzichtelijk worden gepresenteerd aan het individu en/of verzorger of andere verantwoordelijken voor het individu. In de gehanteerde methode worden de uitkomsten inzichtelijk en verduidelijkt aan het individu teruggegeven. De haltes die het individu binnen de methode aandoet zijn : Herkennen, Erkennen en Inzicht opdoen.

Omdat het om accurate (intrinsieke) data van het individu gaat in combinatie met de methode, spreekt MeasureMe over Analyses en niet over Assessment. Hiermee heeft MeasureMe een duidelijk onderscheidend karakter in de markt met assessments en assessments Bureaus.

 

MeasureMe B.V. herbergt in de lange jaren voorafgaand aan haar bestaan vele ervaringen, studies, onderzoek uitkomsten, ontwikkelingen van innovaties en toepassingen binnen de domeinen Leven-Leren-Werken, met het individu als uitgangspunt.

Deze ervaringen zijn opgedaan in landen en regio’s in West-Europa, Azië en Afrika.

‘Data gestuurd werken vergroot de garantie op kansen voor alle individuen, groot en klein, tot een leven lang leren, werken en ontwikkelen.

 

In mijn rol als CEO MeasureMe zie ik toe op het waarborgen van de menselijke maat in het gebruik van data analytics.'

Sanne Torré - CEO

20220825 Sanne Torré 9300.jpg

ORGANISATIE VAN DOELGROEPEN

De MeasureMe Slimme Analyse Methode wordt op dit moment ingezet voor de volgende doelgroepen; mensen die om welke reden dan ook een grote afstand hebben tot onderwijs en/of arbeidsmarkt, leerlingen van het primaire en vervolg onderwijs, studenten aan het MBO en HBO en professionals die reeds werkend en verbonden zijn aan een organisatie. Individuen melden zichzelf aan en worden aangemeld via een onderwijs instelling, het UWV, Gemeente, re-integratie Bureau, (landelijke) Politie en/of GGZ instellingen.

Op dit moment werken we hard aan samenwerking en overeenkomsten met toonaangevende re-integratie bureaus en een coaching en training- en opleiding bureau.     

WAT WIJ BIEDEN

DE KWETSBAARHEID, RISICO EN RESILIENCE ANALYSE (VRR)

DE PERSOONLIJKE EMPLOYABILITY MAPPING ANALYSE (PEM)

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK & PUBLICATIE 
GEAGGREGEERDE DATA & META DATA 

ERVARINGEN

Image by Ben Sweet

De Persoonlijke Employability Mapping Analyse (PEM) heeft mij zoveel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten zowel persoonlijk als op professioneel gebied. 
Het is mooi om te zien welke kwaliteiten ik vaak inzet en waar mijn natuurlijke kwaliteiten minder sterk zijn. Door dit in te zien vanuit verschillende gezichtspunten helpt het mij ook mijn gedrag in werk gerelateerde situaties te herkennen. Wat voor mij interessant is dat ik ook op professioneel vlak veel te bieden heb. Maar dat de werkomgeving moet aansluiten bij mij en deze kwaliteiten.

De Kwetsbaarheid, Risico en Resilience Analyse (VRR) heeft mij inzicht gegeven in hoe ik als persoon met verschillende situaties omga. 
Het heeft mij ook geholpen te begrijpen wat ik in moeilijke situaties inzet, en wat ik niet of minder benut, terwijl het wel mijn kracht is. Dit geeft mij handvatten om bewust te zijn en te voelen wat ik doe en wat ik anders kan doen. Dat is natuurlijk niet per direct veranderd, maar ik herken het nu en kan hierdoor bewustere keuzes maken.​

Luc Brouwer, Hikari

Cynthia Vedder, Achmea

ZELF ERVAREN? NEEM CONTACT MET ONS OP

Je bericht is succesvol verzonden, iemand van ons team neemt zo snel mogelijk contact met je op.

Medical information exhibit at the Museum of Weed_edited.jpg
bottom of page