top of page

THE SCIENCE OF VULNERABILITY

Persoonlijke ontwikkeling voor iedere
leerling in het primair onderwijs

Het onderwijs in Nederland loopt tegen een groot aantal uitdagingen aan. Een toenemende
zorg is de mentale gezondheid van leerlingen. Hoe kunnen onderwijsprofessionals grip krijgen
op deze toenemende zorg en het tij keren? Met datagedreven werken is de leerling in korte tijd
in beeld en kan er gericht gehandeld worden vanuit herkenning, erkenning en inzicht.

Een belangrijk thema binnen het onderwijs is om de leerling centraal te stellen. Maar is dat mogelijk binnen het huidige systeem, waarbij de werkdruk zo hoog is en het curriculum nauwelijks meer past binnen de beschikbare onderwijstijd? Zowel het inzichtelijk maken van de persoonlijke ontwikkeling
van leerlingen en het effectief sturen daarop, alsmede het bieden van ruimte voor eigen keuzes, legitimiteit en perspectief staan continu onder druk. Veel onderwijsprofessionals proberen in verbinding te staan met hun leerlingen maar ervaren daarbij veelal handelingsverlegenheid door gebrek aan accurate informatie over de leefwereld en de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

01

De leerling vult op minimaal twee momenten binnen een schooljaar 3 vragenlijsten (20 min per vragenlijst) in.

Deze vragenlijsten brengen de ook weerbaarheid, het welbevinden en de persoonlijke ontwikkelingsbehoeften in kaart. en laat de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen per schooljaar zien.

02

De data komt voort uit Een aantrekkelijk dashboard voor leerlingen geeft inzage in de ontwikkeling van de (persoonlijke) leerdoelen. Zowel de chatbot als het leerling-dashboard sturen de leerling op motiverende wijze aan om zich in te zetten voor de persoonlijke leerdoelen.

03

De leerling krijgt persoonlijke leerdoelen aangeboden met betrekking tot het executief functioneren en kan daar vervolgens mee aan de slag. De leerkracht krijgt aan het begin van de week een overzicht van alle gekozen leerdoelen per leerling. Aan het einde van iedere schooldag, koppelt de leerling terug aan de chatbot, hoe het die dag is gegaan. Om de voortgang te bepalen, vindt er triangulatie plaats tussen de leerling, chatbot en leerkracht. Hierbij wordt rekening gehouden met een minimale belasting voor de leerkracht.

04

Een overzichtelijk dashboard voor leerkrachten geeft op zowel individueel- als op groepsniveau inzicht in het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van leerlingen.
De leerkracht krijgt zicht op de keuzes die leerlingen maken en de inspanningen die leerlingen doen om de leerdoelen te behalen. Vanuit dit inzicht kan de leerkracht gericht letten en sturen op de keuzes van leerlingen en indien nodig daarin ook aanmoedigen en ondersteunen.
Vanuit de input die de Autonomaat ontvangt van de
leerlingen is er de mogelijkheid voor de leerkracht om
notificaties te ontvangen als er signalen zijn dat een leerling hulp en betrokkenheid nodig heeft.

 

05

De leerkracht heeft naast het dashboard met betrekking totde persoonlijke leerdoelen executief functioneren van deleerlingen, ook toegang tot een dashboard waarin de mentaleweerbaarheid, onderbouwd door veerkracht- en kwetsbaarheidsindicatoren, van de leerlingen isweergegeven. Dit biedt de leerkracht de mogelijkheid ombetrokken te kunnen handelen, waarbij de leerling zichgezien voelt. Vanuit verbinding kunnen er gerichte enadequate interventies plaatsvinden op de juiste momenten.

 

What does MeasureMe do?

MeasureMe focuses exclusively on obtaining data from the individual himself. We call this 'personally sensitive or sensitive data'. All data pertaining to an individual is sensitive, whether it concerns character description, competencies, talents and capacity measurements or mapping personal vulnerabilities, adapability or resilience.  

Essential to MeasureMe is that we provide a direct connection to what is called the 'intrinsic self' of an individual by means of smart solutions; the manner in which information is extracted from the individual. This is done using smart questionnaires and ingenious algorithms working in the background, which ensure that objective data is presented in an insightful manner to the individual and/or caregiver or other persons responsible for the individual. Part of the method is presenting the results to the individual in a transparent manner with accompanying clarifications. The steps the individual progresses trough takes within the method are: Recognize, Acknowledge and Gain Insight.

Because  the method works through data that is precise and intrinsic to the individual, MeasureMe uses the term analysis and not assessment. This gives MeasureMe a clearly distinctive character in the market with assessments and assessment agencies.

 

In the many years leading up to its existence, MeasureMe B.V. has acquired a wealth of experiences and benefitted from-, studies, research results, developments in innovations and applications within the Life-Learning-Work domains, all with the individual as the starting point.

These experiences have been gained in countries and regions in Western Europe, Asia and Africa.

We bellen je binnen twee werkdagen terug.

Meer informatie over de autonomaat?

bottom of page