top of page

THE SCIENCE OF VULNERABILITY

De weg naar veerkracht

Deze analyse methodiek geeft snel inzicht en accurate informatie over persoonlijke kwetsbaarheid en veerkracht en de interactie daartussen. Dit wordt gegenereerd mede door het in kaart brengen van beschermende- en risicofactoren.

Via een  persoonlijk dashboard begeleid een ervaren MeasureMe coach je door de data en de uitkomsten die visueel worden weergegeven.

 

Zo krijg je inzicht in de onderlinge relaties van variabelen en onderwerpen. Je krijgt inzicht in de wisselwerking tussen jouw persoonlijke kwetsbaarheid en jouw beschermende- en risicofactoren.

 

Daarbij ontdek je over welke veerkracht jij beschikt en hoe je deze het meest effectief kunt toepassen om je kwetsbaarheid te verminderen. Kortom, het versterken van je (mentale) weerbaarheid!

123083422_s.jpg
vragenlijsten.png
dashboard.png
inzichten.png
acties.png

01

Jij vult een vragenlijst in (ca 20 minuten) waarop wij data verzamelengebaseerd op hoe jij jezelf ervaart. Hierdoor kunnen we op een objectieve wijze analyseren welke zichtbare en onzichtbare patronen er bij jou spelen.

02

Je dashboard met data wordt besproken. De data komt voort uit jouw antwoorden en is dus van jou. Er zit geen waardeoordeel aan verbonden. Er is geen goed of fout. Hierdoor ben jij de enige persoon die de uitkomsten kan beoordelen. We gaan samen door de stappen:

  1. Herkennen

  2. Erkennen

  3. Inzichten opdoen

Wat valt op?

03

Door inzage jouw veerkracht- en kwetsbaarheidspatronen en de wisselwerking hiertussen te doorgronden, ben je in staat om gerichte keuzes te maken die jouw weerbaarheid verstevigen. Inzichten worden besproken. Waar kan/wil je wat mee? Je kunt nu gericht richting geven aan je leven en ontwikkeling.

04

Door een diepgaand inzicht in waar werkelijjk jouw veerkracht ligt en je je weerbaarheid dus kunt vergroten, kijk je gezamenlijk naar welke acties je kunt ondernemen.

05

optioneel

Wanneer je aanvullend de PEM ook invult, krijg je inzicht in je eigen cultuurkenmerken (jouw blauwdruk), waarbij we onderzoeken wat nature en wat nurture is. Zodat je hoe jij het beste tot je recht komt. Doordat je diepgaand inzicht verkrijgt, ontdek je wat belangrijke factoren en waarden voor jou zijn en waar je aandacht naar uit zou kunnen/ moeten gaan. Hierdoor ontstaat perspectief en kun je direct de eerste stappen zetten.

 

What does MeasureMe do?

MeasureMe focuses exclusively on obtaining data from the individual himself. We call this 'personally sensitive or sensitive data'. All data pertaining to an individual is sensitive, whether it concerns character description, competencies, talents and capacity measurements or mapping personal vulnerabilities, adapability or resilience.  

Essential to MeasureMe is that we provide a direct connection to what is called the 'intrinsic self' of an individual by means of smart solutions; the manner in which information is extracted from the individual. This is done using smart questionnaires and ingenious algorithms working in the background, which ensure that objective data is presented in an insightful manner to the individual and/or caregiver or other persons responsible for the individual. Part of the method is presenting the results to the individual in a transparent manner with accompanying clarifications. The steps the individual progresses trough takes within the method are: Recognize, Acknowledge and Gain Insight.

Because  the method works through data that is precise and intrinsic to the individual, MeasureMe uses the term analysis and not assessment. This gives MeasureMe a clearly distinctive character in the market with assessments and assessment agencies.

 

In the many years leading up to its existence, MeasureMe B.V. has acquired a wealth of experiences and benefitted from-, studies, research results, developments in innovations and applications within the Life-Learning-Work domains, all with the individual as the starting point.

These experiences have been gained in countries and regions in Western Europe, Asia and Africa.

We bellen je binnen twee werkdagen terug.

“Ik kan bewustere keuzes maken”

 

"De VRR heeft mij inzicht gegeven in hoe ik als persoon met verschillende situaties omga. Het heeft mij ook geholpen te begrijpen wat ik in moeilijke situaties inzet, en wat ik niet of minder benut, terwijl het wel mijn kracht is. Dit geeft mij handvatten om bewust te zijn en te voelen wat ik doe en wat ik anders kan doen. Dat is natuurlijk niet per direct veranderd, maar ik herken het nu en kan hierdoor bewustere keuzes maken.​"

 

Cynthia Vedder

Achmea

"BINNEN DRIE MAANDEN STOND
IK WEER MET BEIDE BENEN IN
DE SAMENLEVING"

bottom of page