top of page

THE SCIENCE OF VULNERABILITY

De weg naar talent

De PEM is een analysemethodiek die jouw ontwikkeling & talent inzichtelijk maakt, zowel op persoonlijk als zakelijk niveau. Er wordt een vertaling naar gedrag en beleving gemaakt, waardoor je zicht krijgt op patronen en eventuele knelpunten.

 

Middels een online vragenlijst in een beveiligde omgeving worden jouw vaardigheden afgezet tegen 16 universele competenties, die je in staat stellen om je te verhouden tot wat de maatschappij van je vraagt. Zowel in je persoonlijk als werkend leven.

Doordat we samen de uitkomsten van de data doornemen en hierover in gesprek gaan, waarbij het volledig om en over jou gaat, kun je de regie nemen over jouw eigen situatie en leven. Door het doorlopen van de stappen, herkennen, erkennen en inzichten opdoen, komen we tot de kern van jouw situatie en kunnen we (preventief) anticiperen. Je wordt op weg geholpen en krijgt richting. Je ervaart direct impact en kunt ermee aan de slag.

brein.png
vragenlijsten.png
dashboard.png
inzichten.png
acties.png

01

Jij vult een vragenlijst in (ca 20 minuten) waarop wij data verzamelen gebaseerd op hoe jij jezelf ervaart. Hierdoor kunnen we op een objectieve wijze analyseren welke zichtbare en onzichtbare patronen er bij jou spelen.

02

Je dashboard met data wordt besproken. De data komt voort uit jouw antwoorden en is dus van jou. Er zit geen waardeoordeel aan verbonden. Er is geen goed of fout. Hierdoor ben jij de enige persoon die de uitkomsten kan beoordelen. We gaan samen door de stappen:

  1. Herkennen

  2. Erkennen

  3. Inzichten opdoen

Wat valt op?

03

Door inzage in je eigen cultuurkenmerken (jouw blauwdruk), waarbij we onderzoeken wat nature en wat nurture is. Zodat je hoe jij het beste tot je recht komt.

04

Doordat je diepgaand inzicht verkrijgt, ontdek je wat belangrijke factoren en waarden voor jou zijn en waar je aandacht naar uit zou kunnen/ moeten gaan. Hierdoor ontstaat perspectief en kun je direct de eerste stappen zetten.

05

optioneel

Wanneer je aanvullend de VRR ook invult, krijg je inzicht in jouw veerkracht- en kwetsbaarheidspatronen en de wisselwerking hiertussen te doorgronden, ben je in staat om gerichte keuzes te maken die jouw weerbaarheid verstevigen. Door een diepgaand inzicht in waar werkelijjk jouw veerkracht ligt en je je weerbaarheid dus kunt vergroten, kijk je gezamenlijk naar welke acties je kunt ondernemen.

 

What does MeasureMe do?

MeasureMe focuses exclusively on obtaining data from the individual himself. We call this 'personally sensitive or sensitive data'. All data pertaining to an individual is sensitive, whether it concerns character description, competencies, talents and capacity measurements or mapping personal vulnerabilities, adapability or resilience.  

Essential to MeasureMe is that we provide a direct connection to what is called the 'intrinsic self' of an individual by means of smart solutions; the manner in which information is extracted from the individual. This is done using smart questionnaires and ingenious algorithms working in the background, which ensure that objective data is presented in an insightful manner to the individual and/or caregiver or other persons responsible for the individual. Part of the method is presenting the results to the individual in a transparent manner with accompanying clarifications. The steps the individual progresses trough takes within the method are: Recognize, Acknowledge and Gain Insight.

Because  the method works through data that is precise and intrinsic to the individual, MeasureMe uses the term analysis and not assessment. This gives MeasureMe a clearly distinctive character in the market with assessments and assessment agencies.

 

In the many years leading up to its existence, MeasureMe B.V. has acquired a wealth of experiences and benefitted from-, studies, research results, developments in innovations and applications within the Life-Learning-Work domains, all with the individual as the starting point.

These experiences have been gained in countries and regions in Western Europe, Asia and Africa.

We bellen je binnen twee werkdagen terug.

“Ik zie nu in dat wanneer ik de juiste werkomgeving ben, ik heel veel te bieden heb”

"De PEM heeft mij zoveel inzicht gegeven in mijn kwaliteiten zowel persoonlijk als op professioneel gebied. 
Het is mooi om te zien welke kwaliteiten ik vaak inzet en waar mijn natuurlijke kwaliteiten minder sterk zijn. Door dit in te zien vanuit verschillende gezichtspunten helpt het mij ook mijn gedrag in werk gerelateerde situaties te herkennen. Wat voor mij interessant is dat ik ook op professioneel vlak veel te bieden heb. Maar dat de werkomgeving moet aansluiten bij mij en deze kwaliteiten."

Luc Brouwer, Hikari

 

"BINNEN DRIE MAANDEN STOND
IK WEER MET BEIDE BENEN IN
DE SAMENLEVING"

bottom of page